Sertifikaatit

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus

0416-CPR-7876-01

Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti tämä todistus
annetaan seuraavalle rakennustuotteelle

Rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät

Toteutusluokat EXC1 ja EXC2
Ominaisuuksien ilmoittaminen: ZA.3.4 (Menetelmä 3a)
Vastuullinen hitsauskoordinoija: Sami Auvinen, IWS FI 00998, Taso S

Inspecta_logo_Grey  ce_logo